Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

17:16, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 862/UBND-KSTT triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhằm đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đăng ký cấp, sử dụng chứng thư số, thúc đẩy phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Được biết, Nghị định 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 09/5/2024.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập