Chi tiết bài viết

10:50, Thứ Bảy, 30-7-2022

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch
Trần Hải Châu

 
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Công Huấn
Phó Chủ tịch
Kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

Hoàng Xuân Tân
   
Ủy viên - Trưởng Ban Pháp chế
Nguyễn Lương Bình
Ủy viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
Lê Văn Bảo

 

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)