Chi tiết bài viết

10:50, Thứ Bảy, 30-7-2022

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch
Trần Hải Châu

 
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Công Huấn
Phó Chủ tịch
Kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

Hoàng Xuân Tân
   
Ủy viên - Trưởng Ban Pháp chế
Nguyễn Lương Bình
Ủy viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
Lê Văn Bảo

 

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập