Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy Cục thi hành án dân sự

15:8, Thứ Tư, 1-3-2017

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

Trụ sở: Cục Thi hành án dân sự

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 56, Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới

- Điện thoại /Fax: 0232. 3822715/ 0232. 3823807

- Email: quangbinh@moj.gov.vn

- Website: thads.moj.gov.vn/quangbinh


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Cục trưởng: Mai Công Danh

- Điện thoại: 0232. 3850489

- Email: danhmc.qbh@moj.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Trần Phương Nam

- Điện thoại: 0232. 3825199

- Email: namtp.qbh@moj.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Điện thoại: 0232. 3850487

- Email: thuyntt.qbh@moj.gov.vn  

 Phó Cục trưởng: Trần Quý Hoài

- Điện thoại: 0232. 3821588

- Email: hoaitq.qbh@moj.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

+ Điện thoại: 0232. 3820969

2.  Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

+ Điện thoại: 0232. 3821667

3. Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại - tố cáo

+ Điện thoại: 0232. 3821855

4. Phòng Tổ chức cán bộ

+ Điện thoại: 0232. 3821883                                 

5. Chi cục THADS huyện Lệ Thủy

+ Địa chỉ: Số 09, Tây Hồ, TDP Thượng Giang, TT. Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại: 0232. 3966995

6. Chi cục THADS huyện Quảng Ninh

+ Địa chỉ: TDP Văn Hùng, TT. Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

+ Điện thoại: 0232. 3911969/ 0232. 3914630

7. Chi cục THADS tp. Đồng Hới

+ Địa chỉ: Số 3, đường Nguyễn Văn Linh, TP. Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3843751/ 0232. 3843251

8. Chi cục THADS huyện Bố Trạch

+ Địa chỉ: Số 02, Quách Xuân Kỳ, TT. Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

+ Điện thoại: 0232. 3612599/ 0232. 3862069

9. Chi cục THADS huyện Quảng Trạch

+ Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch

+ Điện thoại: 0232. 3671974

10. Chi cục THADS thị xã Ba Đồn

+ Địa chỉ: Số 26, Lâm Úy, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn

+ Điện thoại: 0232. 3514191/ 0232. 3514197

11. Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa

+ Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Tân, TT. Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

+ Điện thoại: 0232. 3684532/ 0232. 3864027

12. Chi cục THADS huyện Minh Hóa

+ Địa chỉ: Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa

+ Điện thoại: 0232. 3574121/ 0232. 3573238


Xem thêm:
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập