Chi tiết bài viết

Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Quảng Ninh quản lý để thực hiện công trình: Nghĩa trang nhân dân xã Hiền Ninh (Phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

15:20, Thứ Hai, 5-2-2024

Tải file

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập