Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

10:30, Thứ Sáu, 2-6-2017

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình mời chào hàng cạnh tranh, cụ thể:

- Tên bên mời chào hàng: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình.

- Tên Dự án: Mua xét nghiệm sinh hóa tự động phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

- Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng 08 giờ ngày 02/6/2017 - 08 giờ ngày 09/6/2017 (theo giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Khu phố 8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại 0232 3868 198.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 08 giờ ngày 09/6/2017.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình, khu phố 8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

KT/ TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
Lê Tiến Dũng

Các tin khác