Chi tiết bài viết

Đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại di động không?

11:16, Thứ Tư, 19-10-2022

Đi nghĩa vụ quân sự có được dùng điện thoại không? Là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây của LuatVietnam sẽ giải đáp rõ về vấn đề này.

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi nhập ngũ

Theo quy định tại Điều 9 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hạ sĩ quan, binh sĩ được Nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân.

Bên cạnh các quyền lợi đó, hạ sĩ quan, binh sĩ còn phải thực hiện các nghĩa vụ dưới đây:

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;

- Bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa;

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế;

- Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức;

- Bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân;

- Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân;

- Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ;

- Rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực;

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.

Như vậy, ngoài những quyền lợi và chế độ được hưởng, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự còn phải thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ nêu trên.

Đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại di động không? (Ảnh minh họa)

2. Hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia nghĩa vụ quân sự

Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm kih tham gia nghĩa vụ quân sự gồm:

- Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

- Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

- Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

3. Có được sử dụng điện thoại trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ các hành vi bị nghiêm cấm đối với công dân khi nhập ngũ, có thể thấy pháp luật không có quy định cụ thể về việc có hay không được phép mang/sử dụng điện thoại thoại di động. Điều này có nghĩa, công dân nhập ngũ vẫn có thể được sử dụng điện thoại di động.

Tuy nhiên, để đảm bảo bí mật trong quân đội, nhất là trong 03 tháng tân binh thì một số đơn vị vẫn đặt ra quy định về việc hạn chế việc sử dụng điện thoại trong các giờ chấp hành quân lệnh, hoặc việc sử dụng điện thoại làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

Hoặc, cũng có thể hạn chế hoàn toàn việc sử dụng điện thoại nhưng sẽ tạo điều kiện cho các binh sĩ liên lạc với người nhà, bạn bè thông qua điện thoại của đơn vị.

Theo Luật Việt Nam

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập