Những vần thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh

10:38, Thứ Ba, 14-10-2014

- Hồ Chí Minh - Tố Hữu

- Hồ Chí Minh - Prékimala Mak - Dân tộc Châu Ro

- Bác ơi! - Tố Hữu (06-9-1969)

- Theo chân Bác - Tố Hữu

- Sáng tháng Nǎm - Tố Hữu (5-1951)

- Bác Hồ

- Bộ đội ông cụ - Nông Quốc Chấn

- Bức tượng đồng trong rừng sâu

- Cây Bác Hồ - Tế Hanh

- Cháu nhớ Bác Hồ - Thanh Hải

- Chúc tụng Bác Hồ

- Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra

- Đêm nay Bác không ngũ - Minh Huệ

- Đêm tháng nǎm - Văn Thảo Nguyên

- Đọc thơ Bác - Hoàng Trung Thông

- Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi!

- Giếng nước Bác Hồ - Phan Thị Thanh Nhàn

- Gửi lòng con đến cùng Cha - Thu Bồn

- Gương trǎng - Nguyễn Bao

- Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ

- Mẹ con - Nguyễn Xuân Sanh

- Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

- Nén hương nhớ Bác - Huy Cận

- Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên

- Nổi trống đồng non nước Việt Nam ơi!

- Quê Bác - Nguyễn Trọng Oánh

- Thǎm Pác Bó - Xuân Diệu

- Thơ của Bác - Vũ Cao

- Trǎm nǎm nhớ một chuyến đò

- Viếng lǎng Bác - Viễn Phương

Các tin khác