Chi tiết bài viết

Những chuyển biến tích cực sau 15 năm đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

15:31, Thứ Hai, 1-4-2024

(Quang Binh Portal) - Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt chính sách về BHYT trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức, đoàn thể và người dân về BHYT, quyền lợi của người tham gia BHYT.

Toàn tỉnh hiện có 473 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) đang hoạt động, trong đó 187 cơ sở thực hiện KCB BHYT với 09 cơ sở ngoài công lập (03 bệnh viện, 06 phòng khám đa khoa), 178 cơ sở công lập (09 bệnh viện, 151 trạm y tế tuyến xã và 18 phòng khám đa khoa, bệnh xá…). 

Xác định BHYT là chính sách lớn, một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư và chính sách BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung ngày càng được đổi mới, có chiều sâu, ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau. Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND cấp xã tổ chức 5.176 hội nghị tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với 671.617 người dân, người lao động về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải 4.027 tin, bài tuyên truyền chính sách BHYT; tổ chức hội thi “Nông dân với chính sách BHXH, BHYT” bằng hình thức sân khấu hóa…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHYT và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia BHYT đối với phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị - xã hội, góp phần nâng cao niềm tin, thu hút được các tầng lớp Nhân dân, người lao động tự nguyện, tự giác tham gia BHYT, đưa tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng cao.

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 842.104 người tham gia BHYT, tăng 426.135 người, tăng gấp 2,02 lần so với năm 2009; đạt tỷ lệ bao phủ dân số 93%, tăng 43,7% so với năm 2009. Năm 2023, có 1.064.090 lượt người KCB BHYT, tăng 393.422 lượt người, tương ứng tăng 58,7% so với năm 2009; thu BHYT được 899.881 triệu đồng, tăng 761.868 triệu đồng, tăng gấp 7,03 lần so với năm 2009. Giai đoạn 2009 - 2023, toàn tỉnh có 12.908.440 lượt người được hưởng KCB BHYT tại các cơ sở KCB trong tỉnh… 

Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp từ tuyến tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, hệ thống phòng khám được củng cố. Chất lượng công tác KCB cho đối tượng tham gia BHYT từng bước được nâng lên, người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, quyền lợi được đảm bảo. Các cơ sở KCB chủ động triển khai thêm dịch vụ kỹ thuật mới, phương pháp mới, đáp ứng được nhu cầu của người dân, góp phần giảm tải cho hệ thống công lập. 

Hằng năm, BHXH tỉnh, Sở Y tế ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn đăng ký nơi KCB ban đầu, thực hiện quy hoạch nơi KCB ban đầu tại cơ sở KCB BHYT trên địa bàn đảm bảo thuận lợi cho người bệnh, giảm tải và nâng cao chất lượng KCB cho cơ sở KCB tuyến trên. Từ năm 2015 có 100% trạm y tế xã thực hiện KCB BHYT. Đặc biệt, để thực hiện tốt hơn việc minh bạch, công khai và nâng cao hoạt động quản lý, ngăn chặn việc lạm dụng quỹ BHYT và phục vụ đối tượng thụ hưởng ngày càng tốt hơn, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin giám định BHYT đã góp phần chống lạm dụng quỹ KCB có hiệu quả, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian, đảm bảo chính xác trong thanh quyết toán chi phí KCB…

Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT chưa bền vững, có nhóm đối tượng tham gia chưa đạt 100% theo quy định của Luật BHYT. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ BHYT kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi về BHYT của người lao động. Chất lượng KCB của một số cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân có Thẻ BHYT. Nhiều cơ quan, ban, ngành còn xem việc thực hiện nhiệm vụ BHYT là của ngành Y tế và BHXH, chưa xem đó là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT...

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư, thời gian tới, toàn tỉnh tập trung thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHYT đảm bảo phát triển bền vững quỹ BHYT, trong đó chú trọng tiếp tục kiện toàn hệ thống đại lý thu BHYT; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHYT đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT; thường xuyên chủ động thông báo, cung cấp thông tin, số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHYT, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHYT và lãng phí quỹ KCB BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt việc chi BHYT theo dự toán được giao, đồng thời thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong trong quản lý nhằm bảo đảm sự giám sát của cơ quan chức năng liên quan; báo cáo, cung cấp kịp thời các thông tin về quản lý, sử dụng các quỹ BHYT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu, chi trả chế độ BHYT; tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT, nhất là tập trung kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở KCB BHYT và kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đọng BHYT, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHYT và các cơ sở KCB chi vượt quỹ KCB BHYT; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm…

PV Mai Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập