Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2024

0:6, Thứ Bảy, 30-3-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 29/3/2024, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và quý I/2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Trong 3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; các hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi, phát triển. Trong tháng 3 và quý I/2024, hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục tập trung thi công các công trình, dự án chuyển tiếp của năm 2023; đồng thời triển khai một số dự án, công trình mới được bố trí vốn năm 2024. 

Dự ước khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trong tháng 3 thực hiện hơn 29 tỷ đồng, tăng 0,93% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng, khối lượng vốn đầu tư XDCB đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1.785 tỷ đồng, đạt 25,03%KH năm, tăng 14,89% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp đạt trên 336 tỷ đồng, đạt 18,33% kế hoạch năm 2024, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản đạt hơn 2.152 tấn, đạt 12,44% kế hoạch, tăng 1,17%  so với cùng kỳ năm trước. Dự ước thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đạt 81 tỷ đồng, đạt 29,05% dự toán tỉnh và thị xã giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 27/03 đạt 45,56%... Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung rà soát những mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 3 và quý I/2024, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó: Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về phấn đấu xây dựng thị xã Ba Đồn đạt đô thị loại III vào năm 2026; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, nhất là những dự án trọng điểm của thị xã; triển khai quyết liệt, hiệu quả giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; quan tâm công tác giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt kế hoạch tham gia hoạt động văn hóa, tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã…

CTV Lệ Hằng (Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập