Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024

23:49, Thứ Sáu, 29-3-2024

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 28/3/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, các nhiệm vụ CĐS theo chỉ tiêu được giao trên địa bàn thị xã đã cơ bản hoàn thành. Hoạt động chính quyền số được đẩy mạnh, trong năm đã thực hiện gửi 18.351 văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản, hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng tại cơ quan cấp thị xã là 96%, cấp xã 80%. Về tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh đã tiếp nhận 15.211 hồ sơ, giải quyết 13.938 hồ sơ. Đặc biệt, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh đi vào hoạt động với hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giao thông. Trên địa bàn thị xã đã lắp đặt 09 camera giao thông có chức năng tổng hợp vi phạm, 49 camera an ninh…

Bên cạnh đó, trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, thị xã Ba Đồn đã thực hiện 13/25 dịch vụ công theo chức năng, thẩm quyền. Tính đến ngày 11/6/2023, Công an thị xã đã hoàn thành cấp Thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, cấp Căn cước công dân cho 87.682 trường hợp, kích hoạt 57.468 tài khoản định danh điện tử…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai CĐS tại cơ sở; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục nhằm đạt mục tiêu CĐS trên địa bàn trong năm 2024. 

Hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ CĐS năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng như: Tập trung thực hiện hiệu quả Thể chế số, Hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số; đánh giá công tác CĐS của từng đơn vị, từ đó có giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế công việc, lĩnh vực; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp về việc CĐS…

CTV Lệ Hằng (Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập