Chi tiết bài viết

Bố Trạch: Thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

16:37, Thứ Năm, 9-5-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 09/5/2024, HĐND huyện Bố Trạch tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc chưa và không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND huyện về việc chưa sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và không sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch. 

Theo đó, UBND huyện đề nghị không thực hiện sắp xếp ĐVHC xã Nhân Trạch. vì Nhân Trạch được công nhận là xã có vị trí trọng điểm về quốc phòng theo Quyết định số 2414/QĐ-BQP ngày 01/7/2022 của Bộ Quốc phòng; tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Nhân Trạch được quy hoạch vào thành phố Đồng Hới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, UBND huyện đề nghị chưa sắp xếp ĐVHC đối với xã Đức Trạch, giai đoạn 2023 - 2025 và thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2026 - 2030. Lý do, Đức Trạch được công nhận là xã có vị trí trọng điểm về quốc phòng theo Quyết định số 2414/QĐ-BQP. Vị trí phía Bắc giáp xã Hải Phú đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021, phía Tây Nam giáp xã Đồng Trạch, phía Đông giáp biển Đông. Vì vậy, phương án sắp xếp xã Đức Trạch và xã Đồng Trạch sẽ chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 để phù hợp với điều kiện vị trí địa lý.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc chưa sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, không sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện; đồng thời có nhiều ý kiến đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thiết thực đối với những nội dung liên quan và thông qua nghị quyết với sự thống nhất cao…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu sau kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã nằm trong lộ trình sắp xếp các ĐVHC giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí cũng yêu cầu Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để HĐND huyện xem xét, quyết định…

ĐHà
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập