Sở Giao thông Vận tải

15:38, Thứ Năm, 30-5-2019

So GTVT

Trụ sở: Sở Giao thông - Vận tải

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822012

- Email: sgtvt@quangbinh.gov.vn

- Website: sgtvt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

  Giám đốc: Phạm Văn Năm

- Điện thoại: 0232. 3851399

- Email: nampv.sgtvt@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Hoàng Đăng Cương

- Điện thoại: 0232. 3818819

- Email: cuonghd.sgtvt@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Vũ Anh Minh

- Điện thoại: 0232. 3822667

- Email: minhva.sgtvt@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3822219

- Email: tuanta.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822257

2. Phòng Tài chính Kế toán

Điện thoại: 0232. 3821207

3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Điện thoại: 0232. 3821208

4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Điện thoại: 0232. 3820405

5. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Điện thoại: 0232. 3823704

6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Điện thoại: 0232. 3824411

7. Thanh tra Sở

Điện thoại/Fax: 0232. 3842981/ 0232. 3820148

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

- Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851655/ 0232. 3821687 

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3828597

3. Trung tâm Dịch vụ và quản lý bến xe khách

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825254


Các tin khác