Chi tiết bài viết

Sở Giao thông Vận tải

15:38, Thứ Năm, 30-5-2019

So GTVT

Trụ sở: Sở Giao thông - Vận tải

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822012

- Email: sgtvt@quangbinh.gov.vn

- Website: sgtvt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

  Giám đốc: Phạm Văn Năm

- Điện thoại: 0232. 3851399

- Email: nampv.sgtvt@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Hoàng Đăng Cương

- Điện thoại: 0232. 3818819

- Email: cuonghd.sgtvt@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Vũ Anh Minh

- Điện thoại: 0232. 3822667

- Email: minhva.sgtvt@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3822219

- Email: tuanta.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822257

2. Phòng Tài chính Kế toán

Điện thoại: 0232. 3821207

3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Điện thoại: 0232. 3821208

4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Điện thoại: 0232. 3820405

5. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Điện thoại: 0232. 3823704

6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Điện thoại: 0232. 3824411

7. Thanh tra Sở

Điện thoại/Fax: 0232. 3842981/ 0232. 3820148

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

- Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851655/ 0232. 3821687 

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3828597

3. Trung tâm Dịch vụ và quản lý bến xe khách

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825254


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập