Sở Văn hóa và Thể thao

9:31, Thứ Hai, 12-9-2022

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822032

- Email: svhtt@quangbinh.gov.vn

- Website: svhtt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thủy

- Điện thoại: 0232. 3824271

- Email: thuyntb.svhtt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hà Quốc Phong

- Điện thoại: 0232. 3858833

- Email: phonghq.svhtt@quangbinh.gon.vn

Phó Giám đốc: Lê Phú Sơn

- Điện thoại:

- Email: sonlp.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Mai Xuân Thành

- Điện thoại:

- Email: thanhmx.svhtt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3825557

2. Thanh tra Sở 

- Điện thoại: 0232. 3821586

3. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

- Điện thoại: 0232. 3822867

4. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

- Điện thoại: 0232. 3825729

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh

- Địa chỉ: Đường Trần Phú - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823122

2. Bảo tàng Tổng hợp

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới 

- Điện thoại: 0232. 3822653 

3. Đoàn Nghệ thuật Truyền thống 

- Địa chỉ: 337 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822720 

4. Thư viện tỉnh

- Địa chỉ: Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822023 

5. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao

- Địa chỉ: 61 Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3851600


Các tin khác