Chi tiết bài viết

Sở Văn hóa và Thể thao

9:31, Thứ Hai, 12-9-2022

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822032

- Email: svhtt@quangbinh.gov.vn

- Website: svhtt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thủy

- Điện thoại: 0232. 3824271

- Email: thuyntb.svhtt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hà Quốc Phong

- Điện thoại: 0232. 3858833

- Email: phonghq.svhtt@quangbinh.gon.vn

Phó Giám đốc: Lê Phú Sơn

- Điện thoại:

- Email: sonlp.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Mai Xuân Thành

- Điện thoại:

- Email: thanhmx.svhtt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3825557

2. Thanh tra Sở 

- Điện thoại: 0232. 3821586

3. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

- Điện thoại: 0232. 3822867

4. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

- Điện thoại: 0232. 3825729

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh

- Địa chỉ: Đường Trần Phú - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823122

2. Bảo tàng Tổng hợp

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới 

- Điện thoại: 0232. 3822653 

3. Đoàn Nghệ thuật Truyền thống 

- Địa chỉ: 337 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822720 

4. Thư viện tỉnh

- Địa chỉ: Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822023 

5. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao

- Địa chỉ: 61 Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3851600


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập