Chi tiết bài viết

Thanh tra tỉnh

16:49, Thứ Hai, 17-6-2019

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 45, Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822485

- Fax: 0232. 3825814

- Email: thanhtra@quangbinh.gov.vn

- Website: ttt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chánh Thanh tra: Lê Công Hữu
   - Điện thoại: 0232. 3823070
   - Email: huulc.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Ước
   - Điện thoại: 0232.3851307
   - Email: uocnv.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Đoàn Anh Tuấn
   - Điện thoại: 0232. 3823108
   - Email: tuanda.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Hà Vĩnh Trung
   - Điện thoại: 0232. 3818835
   - Email: trunghv.tt@quangbinh.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3822485

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

- Điện thoại: 0232. 3823207

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

- Điện thoại: 0232. 3825655

4. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng và Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra

 - Điện thoại: 0232. 3818839


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập