Thứ Năm, 24-8-2023
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Lao động, việc làm

  • Thị xã Ba Đồn tạo việc làm cho trên 3.026 lao động

    (Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác lao động việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội luôn được thị xã Ba Đồn quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính từ đầu năm đến nay, thị xã Ba Đồn tạo việc làm cho trên 3.026 lao động,.....Xem tiếp