Chi tiết bài viết

Tiếp tục rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

10:26, Thứ Tư, 15-11-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ sáu của BCĐ. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì phiên họp.


Điểm cầu Quảng Bình

Theo báo cáo của BCĐ, trong 10 tháng năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành CCHC đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm,trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết, chỉ thị, công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thành lập 05 tổ công tác, 26 đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới; vướng mắc về sản xuất, kinh doanh, tài khóa, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp được tháo gỡ. 

Cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh. Từ  năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 Bộ và 61/63 địa phương công bố danh mục TTHC nội bộ... 

Bên cạnh đó, chuyển đổi số Quốc gia, xây dựng Chính phủ số được triển khai quyết liệt, thực chất. Việc triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, trong đó đã tích hợp, cung cấp 35/53 dịch vụ công thiết yếu; 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; cấp trên 84,7 triệu Căn cước công dân gắn chíp; kích hoạt trên 45 triệu tài khoản VneID; chuẩn hóa, xử lý hơn 17 triệu SIM thuê bao; xác thực hơn 91,2 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội; làm sạch 42 triệu dữ liệu tài khoản ngân hàng...

Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, làm rõ những kết quả CCHC thời gian qua và tập trung thảo luận, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên cả 06 nội dung của nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là sự đổi mới trong cải cách thể chế, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sức lan tỏa của nhiệm vụ CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 06 nội dung CCHC, tạo ra đột phá, nhất là cải cách TTHC cho người dân và doanh nghiệp tại cơ sở; rà soát, đổi mới phương thức, cách làm, thay đổi tư duy trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC; thực hiện nghiêm việc người đứng đầu địa phương lắng nghe ý kiến, đối thoại với người dân; đặc biệt khi xây dựng văn bản, các Bộ, ngành rà soát kỹ phân cấp, phân quyền, cắt bỏ TTHC không cần thiết…

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình