Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19

11:29, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là chủ đề của Kế hoạch số 1718/KH-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 20/9/2022 nhằm triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, ngành, tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội trong việc tận dụng nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Các hoạt động chủ yếu trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời gồm: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia; tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, thiết chế văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn; triển khai hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Cùng với đó, các hoạt động của Kế hoạch cũng khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khóa học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến…; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả; các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số… giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi…

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ phải có nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo.

Thời gian tổ chức Tuần lễ sẽ được bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022.

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác