Chi tiết bài viết

Rà soát tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc các gói thầu thuộc dự án vay vốn WB, ADB

0:4, Thứ Bảy, 30-3-2024

(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 29/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1369/VPUBND-TH về việc rà soát tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc các gói thầu thuộc dự án vay vốn WB, ADB.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới rà soát toàn diện các hạng mục công việc, gói thầu… của 02 dự án: Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới sử dụng vốn ADB và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới sử dụng vốn WB.

Cùng với đó, UBND tỉnh nêu rõ, Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới cần đánh giá khả năng hoàn thành Dự án theo mục tiêu, tiến độ được phê duyệt, phân tích làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân của các gói thầu như: Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng năng lực thi công của các nhà thầu; việc giải ngân, thanh toán...; dự kiến tiến độ thực hiện của từng gói thầu đến ngày kết thúc Hợp đồng thi công…; đề xuất một số phương án, giải pháp xử lý cụ thể (có tính đến phương án kết thúc hiện trường tại điểm dừng kỹ thuật...).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải; UBND thành phố Đồng Hới và các đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu kỹ Báo cáo của Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và tình hình thực tế để đề xuất các giải pháp, phương án cụ thể đối với 02 dự án nêu trên.           

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập