Chi tiết bài viết

Thông tin bộ máy tổ chức Ban quản lý dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

15:3, Thứ Tư, 1-3-2017

Tinh doan

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 09 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3858587


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Trung Thực

- Điện thoại/Fax: (0232) 3859588/ (0232) 3844413

- Email: ttthuuc@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Hoàng Văn Tăng

- Điện thoại: (0232) 3850837

- Email: hoangvantang@gmail.com

 Phó Giám đốc: Trần Chí Phương

- Điện thoại: (0232) 3859598

- Email:

II. CÁC PHÒNG, BAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch – Tổ chức – Tổng hợp

- Điện thoại: (0232) 3858587

2. Phòng Tài vụ

- Điện thoại: (0232) 3850835

3. Phòng Kỹ Thuật

- Điện thoại: (0232) 3850901

4. Ban điều phối dự án Khu vực PN – KB Huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu – Quảng Ninh

- Điện thoại: (0232) 3911426

5. Ban điều phối Dự án Khu vực PN – KB Huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão – Bố Trạch

- Điện thoại: (0232) 2463930

6. Ban điều phối Dự án Khu vực PN – KB Huyện Minh Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt – Minh Hóa

- Điện thoại: (0232) 3573150

7. Ban điều phối Dự án Khu vực Vườn Quốc Gia  PN – KB

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch – Bố Trạch

- Điện thoại: (0232) 3677028


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập