Ngân hàng TMCP Ngoại thương

9:35, Thứ Năm, 18-7-2019

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01C Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3840380

- Fax: 0232. 3828347


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình 
          - Điện thoại: 0232. 3866789
Phó Giám đốc: Võ Thanh Tân
          - Điện thoại: 0232. 38316568

Phó Giám đốc: Dương Viết Tiến
          - Điện thoại: 0232. 383
51555  

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Khách hàng doanh nghiệp

- Điện thoại: 0232. 3828376

2. Phòng Khách hàng bán lẻ

- Điện thoại: 0232. 3825868

3. Phòng Kế toán

- Điện thoại: 0223. 3845125

4. Phòng Dịch vụ khách hàng

- Điện thoại: 0232. 3828346 - 3840662

5. Phòng Ngân quỹ

- Điện thoại: 0232. 3828418

6. Phòng Hành chính - Nhân sự

- Điện thoại/Fax: 0232. 3840380 - 3828347

7. Phòng Giao dịch Đồng Hới

- Địa chỉ: Tiểu khu 9 - Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3850819 - 3851816

8. Phòng Giao dịch Lệ Thủy

- Địa chỉ: 29 Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: 0232. 3965111 - 3965222

9. Phòng Giao dịch Ba Đồn

- Địa chỉ: 326 Quang Trung - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn

- Điện thoại/Fax: 0232. 3519888 - 3696555

10. Phòng Giao dịch Bố Trạch

- Địa chỉ: 348 Hùng Vương - Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3611789;3612789 / 3678333


Các tin khác