Chi tiết bài viết

Quảng Bình có 04 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024

9:22, Thứ Tư, 3-4-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 888/QĐ-BNN-TS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 29/3/2024.

Cụ thể, Quảng Bình có 04 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024, gồm: Nhật Lệ (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới); Cửa Gianh (xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch); Cửa Roòn (xã Quang Phú, huyện Quảng Trạch); Chợ Gộ (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh). 

Cũng trong đợt này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố thêm 71 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024 trên phạm vi cả nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến ngày 01/4/2025 và thay thế Quyết định số 1058/QĐ-BNN-TCTS ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2023. 

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập