Chi tiết bài viết

Quảng Bình: Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

15:12, Thứ Hai, 1-4-2024

(Quang Binh Portal) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động 28-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ký kết Biên Bản hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn, CHDCND Lào tại tỉnh Khăm Muồn

Nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển, Quảng Bình đã tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa, đẩy mạnh công tác quảng bá văn hóa, tiềm năng phát triển về kinh tế du lịch của tỉnh qua các kênh thông tin đại chúng, tổ chức nhiều sự kiện lớn, hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch giúp thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và tạo cơ hội giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa, du lịch. Thông qua các lễ hội, hoạt động du lịch đã được tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đến du khách nước ngoài tham quan, du lịch tại tỉnh. Kết quả, năm 2014, Quảng Bình đón 2.754.241 lượt du khách, trong đó 2.711.017 lượt khách nội địa; 43.224 lượt khách quốc tế; năm 2023, có 4,510,000 lượt du khách, trong đó 4,391,949 lượt khách nội địa, 118,051 lượt khách quốc tế (tăng 74.827 lượt khách quốc tế); riêng 03 tháng đầu năm 2024, dự ước đạt khoảng 961.438 lượt du khách, tăng 48,18% so với cùng kỳ, trong đó khách nội địa dự ước đạt 917.016 lượt khách, tăng 46,02%, khách quốc tế dự ước đạt 44.422 lượt khách, tăng 113,42% và doanh thu ước đạt 1.105,653 tỷ đồng, tăng 50,81%. Đây là điều kiện để Nhân dân các địa phương trong tỉnh mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của dân tộc, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn tham quan, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trên một số lĩnh vực như thương mại, phát triển du lịch, quản lý đô thị, văn hóa xã hội tại Singapore, Thái Lan, Lào, Nhật Bản...; tham gia chương trình thi đấu thể thao học sinh các tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan do tỉnh Nakhon Phanom tổ chức; tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống Thái Lan - Lào tranh cúp Công chúa tại Thái Lan. Địa phương đã lần đầu tiên tổ chức Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các nước Lào, Thái Lan năm 2016 với sự tham gia của các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Thái Lan); giao lưu thể thao với đoàn đạp xe đạp của tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan); tổ chức Chương trình “Trại hè Việt Nam” dành cho thanh thiếu niên kiều bào các nước tại Quảng Bình; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại tỉnh Khăm Muộn; trình diễn Hò khoan Lệ Thủy chào mừng Tết cổ truyền cho kiều bào tại tỉnh Ubôn (Thái Lan)… Năm 2022, trong khuôn khổ triển khai hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, tỉnh Quảng Bình đã đón đoàn nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào và lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn sang thăm và giao lưu thể thao tại tỉnh Quảng Bình; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp đoàn của tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh của nước bạn Lào; tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, địa phương cũng tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với tổ chức UNESCO, Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô (CHDCND Lào) và các tổ chức bảo tồn, nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý, bảo tồn Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cụ thể: Phối hợp với Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI), Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF), Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) để phối hợp triển khai các hoạt động liên quan tại Vườn Quốc gia do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Hàng năm, tỉnh đã cấp phép cho nhiều đoàn truyền hình, báo chí nước ngoài đến hoạt động tại Quảng Bình để quay phim, viết bài giới thiệu về Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đặc biệt, ngày 13/5/2015, Hãng truyền hình ABC của Mỹ đã thực hiện truyền hình trực tiếp hang Sơn Đoòng và hang Én qua chương trình Good Morning America với 06 triệu thuê bao đăng ký xem trực tiếp và khoảng 60 triệu người xem qua mạng internet…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của văn hóa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự bám sát, đội ngũ cán bộ làm văn hóa còn những hạn chế nhất định. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa còn nhiều hạn chế, chưa huy động tối đa nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Ngân sách đầu tư cho sự nghiệp văn hóa còn ít, chưa đảm bảo để thực hiện công tác tuyên truyền cũng như tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư trang thiết bị cho hoạt động văn hóa còn hạn chế, thiếu đồng bộ...

Nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để chủ động khả năng dự báo, định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người của từng địa phương, đơn vị; ban hành kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa thật sự có năng lực, có kinh nghiệm; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, gắn với quản lý phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng con người Quảng Bình thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa, giá trị dân tộc, quê hương...

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập