Chi tiết bài viết

Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 về việc điều chỉnh Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Nam Phúc Huy do vi phạm chậm tiến độ thực hiện dự án

15:15, Thứ Tư, 7-2-2024

Tải file

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập