Chi tiết bài viết

HĐND thị xã Ba Đồn khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 12

15:43, Thứ Sáu, 10-5-2024

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 08/5/2024, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã. Đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Mai Tất Thắng, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp, HĐND thị xã thông qua tờ trình của UBND thị xã về chủ trương không sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do có yếu tố đặc thù, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo tờ trình của UBND thị xã, 03 xã gồm: Quảng Hòa, Quảng Văn, Quảng Hải có yếu tố đặc thù được đề nghị không sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, xã Quảng Hải là địa phương có lịch sử hình thành và ổn định từ lâu; vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi và không thể sắp xếp với các đơn vị hành chính liền kề. Xã Quảng Hòa là địa phương được xem là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam thị xã Ba Đồn, có vị trí trọng điểm về quốc phòng theo Quyết định số 2414/QĐ-BQP ngày 01/7/2022 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng. Việc thành lập phường Quảng Hòa phù hợp chủ trương tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phấn đấu xây dựng thị xã Ba Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III thuộc tỉnh vào năm 2026, trong đó có định hướng “Đầu tư xây dựng, nâng cấp từ 03 - 04 xã trở thành phường vào năm 2026”. Đối với xã Quảng Văn, là vùng cồn bãi bốn bề sông nước, tách biệt với các xã khác; đây là địa phương có những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục tiêu biểu của riêng mảnh đất Quảng Văn. Mặt khác, Quảng Văn có khoảng 50% dân số có đạo Công giáo, phong tục, tập quán riêng biệt. 

Sau khi nghiên cứu tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do có yếu tố đặc thù, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

CTV Hồng Sâm (Trung tâm VHTT&TT thị xã Ba Đồn)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập