Chi tiết bài viết

Triển khai Dự án “Từ hậu trường tới tương lai” do Hội đồng Anh tại Việt Nam tài trợ tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch

10:41, Thứ Năm, 29-6-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Từ hậu trường tới tương lai” do Hội đồng Anh tại Việt Nam tài trợ.

Mục tiêu Dự án là góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng vào những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo di cư an toàn và phòng, chống mua bán người; hỗ trợ tổ chức, đoàn thể, quần chúng áp dụng cách thức thực hiện mới trong việc vận động thành phần đa dạng cùng chung tay đảm bảo di cư an toàn và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với vốn thực hiện 37.300 EURO, tương đương khoảng 964.540.000 đồng do Hội đồng Anh tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại, Dự án “Từ hậu trường tới tương lai” sẽ được triển khai thực hiện đến hết ngày 30/4/2024.

Kết quả Dự án hướng tới là các tổ chức, đoàn thể tại địa phương nâng cao năng lực trong việc áp dụng kiến thức về mua bán người và cách tiếp cận sáng tạo trong việc lên kế hoạch, thực hiện hành động cụ thể cùng chung tay phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn; vận động được sự tham gia chung tay của khu vực tư nhân gồm tài chính, hiện vật, cơ hội hợp tác, phát triển nhằm hỗ trợ tổ chức, đoàn thể trong nỗ lực phòng, chống mua bán người; tạo điều kiện học tập, làm việc cho các nạn nhân, những người có nguy cơ là nạn nhân của tội phạm mua bán người; đồng thời nâng cao được nhận thức, thay đổi hành vi của nhiều tầng lớp khác nhau bao gồm khu vực công, khu vực tư và cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập