Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nạo vét, duy tu vùng nước trước bến cảng Hòn La

9:26, Thứ Ba, 12-7-2022

>>> Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá.

>>> Quyết định thành lập hội đồng thẩm định.

Các tin khác