Chi tiết bài viết

Quảng Trạch: Tích cực triển khai công tác chuyển đổi số

15:8, Thứ Năm, 14-9-2023

(Quang Binh Portal) - Theo UBND huyện Quảng Trạch cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện, xã đã được thành lập và bước đầu hoạt động có hiệu quả, 17/17 xã đã thành lập Tổ Triển khai chuyển đổi số; 100/100 thôn thành lập Tổ Công nghệ cộng đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chuyển đổi số đến với cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện; hạ tầng, cơ sở trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đầu tư cơ bản, đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. 

Trong 9 tháng năm 2023, huyện đã rà soát tình hình số hóa hồ sơ trên Cổng dịch vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã; tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ cho các xã đảm bảo thực hiện số hóa hồ sơ đúng quy trình xử lý và trả kết quả giải quyết về kho công dân; đăng ký, cấp đổi 25 chứng thư số cho 03 tổ chức và 22 cá nhân. Ngoài ra, địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm hệ thống. Hiện nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công của huyện đạt 90%, UBND các xã trung bình là 66%.

Công tác triển khai Đề án 06 được khẩn trương thực hiện, bước đầu đạt và vượt các chỉ tiêu tỉnh giao như cấp căn cước công dân gắn chíp, mã định danh, tài khoản VNeID mức 1, mức 2; sử dụng căn cước công dân gắn chíp để khám, chữa bệnh thay thế Bảo hiểm Y tế; triển khai hóa đơn thanh toán điện tử...

Việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công đã cơ bản đảm bảo. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đạt 90,98% (huyện 97,83%, cấp xã 90,54%). Tính đến nay, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn; thu nhận 12.570 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và 38.930 hồ sơ định danh điện tử mức 2; kích hoạt 40.126/39.521 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2 (đạt 101%).

Thời gian tới, Quảng Trạch sẽ tích cực thực hiện lộ trình và triển khai các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số; chỉ đạo phòng, ban, đơn vị, UBND các xã triển khai có hiệu quả phần mềm dùng chung của tỉnh; tập trung hướng dẫn, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến cho công dân và doanh nghiệp; rà soát cấp chứng thư số chuyên dùng chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện và xã theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ tập trung tổ chức tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số; tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023 bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập