Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Ninh

21:42, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẢNG NINH

Quang Ninh


     Huyện Quảng Ninh có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đa dạng: 25 km bờ biển; 35 km đường biên giáp nước bạn Lào cùng nhiều diện tích đất rừng; cách Thành phố Đồng Hới 7 km về phía Nam.

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Quán Hàu
3,257
4.311
2.
Xã An Ninh
19,489
8.838
3.
Xã Vạn Ninh
29,055
7.219
4.
Xã Xuân Ninh
8,259
7.309
5.
Xã Hiền Ninh
15,123
7.165
6.
Xã Tân Ninh
11,567
5.201
7.
Xã Gia Ninh
28,551
6.607
8.
Xã Võ Ninh
21,727
7.872
9.
Xã Duy Ninh
7,774
6.206
10. Xã Hải Ninh 39,164 4.759
11.
Xã Hàm Ninh
20,687 5.464
12.
Xã Lương Ninh
5,616
3.848
13.
Xã Vĩnh Ninh
51,241
6.263
14.
Xã Trường Sơn
774,279
4.041
15. Xã Trường Xuân 155,903 2.161
 
Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh năm 2011

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập