Chi tiết bài viết

Hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

11:32, Thứ Ba, 10-1-2023

(Quang Binh Porta) - Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của việc hạn chế khai thác nước dưới đất nhằm tăng cường bảo vệ và dự trữ tài nguyên nước dưới đất; khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tiết kiệm, an toàn, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và có các biện pháp bảo đảm đời sống dân cư; đồng thời đảm bảo các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất không vượt quá ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, không gây ra sụt, lún, ô nhiễm, xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn nước dưới đất; đồng thời phải bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thông qua việc hạn chế khai thác nước dưới đất, thúc đẩy phát triển các dự án tái sử dụng nước thải an toàn cho môi trường; đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước dưới đất, sự hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (nếu có) trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất vì lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật; qua đó, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế khai thác được áp dụng cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực hạn chế và thứ tự thực hiện đối với từng đối tượng, trường hợp theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; ưu tiên cho việc cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai; thực hiện theo phương án, lộ trình phù hợp được phê duyệt, đảm bảo không gây gián đoạn việc cấp nước.

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)