Chi tiết bài viết

Báo cáo chỉ đạo điều hành UBND tỉnh tháng 8 năm 2023

14:41, Thứ Sáu, 8-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 08/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 3733/BC-VPUBND về báo cáo chỉ đạo điều hành UBND tỉnh tháng 8 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 8/2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1. các sở, ngành, địa phương:

- Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt để bàn giao mặt bằng Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam, phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận của chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh; các nghị quyết đã được HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 thông qua; triển khai các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản, sản xuất, xuất khẩu và các quy định khác đang là rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động SXKD. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực, điều hành để hoàn thành dự toán thu NSNN trên địa bàn đã được giao, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

- Quán triệt, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức trong xử lý công việc; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; tuyệt đối không ban hành chính sách, quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết cho DN, người dân.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương và sở, ngành liên quan triển khai sớm và nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo phương án “4 tại chỗ”, chuẩn bị phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm dự phòng trong mùa mưa bão. 

- Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong năm 2023. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp và đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn thực hiện 03 chương trình MTQG. Phối hợp đẩy nhanh công tác đền bù GPMB, giao mặt bằng theo đúng kế hoạch để thực hiện các dự án trọng điểm.

- Triển khai có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung cao độ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh, còn thiếu vốn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án thành phần cầu Nhật Lệ 3. Đốc thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn thực hiện 03 chương trình MTQG. Tham mưu xử lý dứt điển đối với các dự án chậm tiến theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành các thủ tục hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không Đồng Hới. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trong quá trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo sản xuất Hè Thu tại các địa phương. Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, tình hình lũ lụt, thiên tai để thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa bão; rà soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng thiên tai. Quản lý tàu thuyền hoạt động đánh bắt vùng biển xa trong mùa mưa bão. Tiếp tục quyết liệt đôn đốc các địa phương cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là 9 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023. Tham mưu phát triển trọng tâm một số nhãn hiệu OCOP.

4. Sở Công Thương: Phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp để đưa vào hoạt động trong năm 2023. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, phòng chống gian lận thương mại, bình ổn cung cầu hàng hoá, nhất là trong mùa mưa, bão, các dịp lễ. Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp để bảo đảm cung ứng xăng dầu.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tập trung phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh đã phê duyệt. Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, GPMB. Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất để đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng công trình; tập trung thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa thực hiện dự án, còn nợ tiền thuê đất. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

6. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1- Đường ven biển và các dự án giao thông trọng điểm. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các cơ quan, địa phương tích cực phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình đảm bảo kịp thời với tiến độ thực hiện chung của dự án. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát trọng tải xe…

7. Sở Xây dựng chủ động làm việc với Bộ Xây dựng để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão; Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Hòn La đến năm 2040 để sớm phê duyệt, triển khai thực hiện.  

8. Sở Tài chính: Căn cứ tình hình thu ngân sách để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành ngân sách trong thời gian còn lại năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp Cục Thuế, Cục Hải quan tham mưu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế và phát triển nguồn thu. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đối với các khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu dân cư tập trung…Triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm chi thường xuyên những khoản không cần thiết.

Xây dựng dự toán NSNN năm 2024 theo hướng tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển KT-XH.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế: Tích cực đẩy nhanh GPMB, tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và kinh doanh hạ tầng các KCN; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng trong quá trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Hòn La đến năm 2040.

10. Sở Du lịch: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động du lịch trong dịp Quốc khánh 02/9; chỉ đạo các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2023. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch đến Quảng Bình thông qua nhiều hình thức, đa dạng và phong phú về nội dung. 

11. Sở Y tế: Tiếp tục chỉ đạo công tác giám sát phòng, chống dịch; chủ động phòng, chống các dịch bệnh mới phát sinh, dịch bệnh theo mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng... Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh theo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện nhằm phấn đấu kết quả chỉ tiêu “Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế” đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mua sắm đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đảm bảo yêu cầu công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành công tác xét duyệt tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường; xét duyệt tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDTX Quảng Bình, các trung tâm GDNN-GDTX. 

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với các cấp học và lĩnh vực giáo dục. Tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. 

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp, trợ giúp xã hội; chú trọng tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

14. Sở Văn hóa và Thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bề nổi thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

15. Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 bảo đảm đúng quy định và phù hợp với thực tế của tỉnh. Tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 16. Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục tập trung triển khai các kế hoạch, dự án về chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; tăng cường hướng dẫn, triển khai công tác truyền thông về chuyển đổi số. 

17. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, trọng tâm là Quốc khánh 2/9 và các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh. Đảm bảo yêu cầu về an toàn, an ninh mạng để kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an. Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

18. Các cấp, các ngành phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Liên minh Hợp tác xã, cộng đồng DN và nhân dân trong việc phối hợp triển khai các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 đã đề ra.

2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của BCH TW Đảng Khóa XI; Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Hội nghị đánh giá công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023; Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan” ở Quảng Trị; Hội nghị sơ kết CTHĐ số 02-CTr/TU ngày 09/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; Lễ công bố quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại tỉnh Quảng Bình; Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường; dự phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; dự kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập; dự tập huấn công tác diễn tập; dự Duyệt nội dung Đại hội Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; Hội nghị (trực tuyến) phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững; dự công bố kết luận thanh tra của Đoàn công tác Ban tôn giáo Chính phủ; Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022-2023 tại Quân khu IV; dự diễn tập phòng thủ dân sự; Hội nghị tổng kết năm học 2022 -2023; Hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023; dự duyệt nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh; Hội nghị (trực tuyến) tổng kết năm học 2022- 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh; Hội nghị Bảo hiểm y tế HSSV; “Hội nghị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực miền Trung và Tây nguyên để phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”; Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV; 

- Làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải; làm việc với Hội Đông y Việt Nam; làm việc với các sở, ngành liên quan về việc triển khai Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới; làm việc với Công ty TNHH HTCTECH (Hàn quốc); làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan đến tình hình thu – chi, điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2023; làm việc với Đoàn công tác của BCĐ quốc gia về phát triển điện lực (liên quan đến dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1); làm việc với huyện Lệ Thủy về sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục; làm việc với Tổ chức Save the Children International; làm việc với các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề về giao chủ đầu tư nhà ở xã hội; làm việc với Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X; làm việc với các, sở, ngành về xử lý vật chất nạo vét dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1; làm việc với Công ty cổ phần Hàng không VIET JET; làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng PHPBDP TW;

- Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; họp thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2023; họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông; họp thông qua kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh; họp BCĐ xây dựng nông thôn mới; họp thông qua dự thảo Báo cáo Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU; họp Trực tuyến BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT; họp trực tuyến về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện đầu tư các dự án nhiệt điện sử dụng LNG; họp trực tuyến BCĐ TW các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; họp trực tuyến Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định; họp Trực tuyến phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số;

- Các hoạt động khác: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT&PTDS các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp xã giao Chính ủy Vùng 3 Hải quân; kiểm tra công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc – Nam; kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học mới tại huyện Quảng Ninh; kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chuẩn bị năm học mới tại huyện Minh Hóa; dự khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Tam Toà; kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng Nhà ga tuyến Cao tốc đường sắt Bắc – Nam; kiểm tra công tác diễn tập với Đoàn công tác QK 4; tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2023; kiểm tra công tác GPMB dự án Đường cao tốc Bắc – Nam; đi kiểm tra IUU trên địa bàn huyện Bố Trạch; diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023; dự Lễ ra mắt Khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng nước nóng Bang Onsen Spa&Resort; dự Lễ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dự Lễ viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ba Dốc.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2023

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2023 và chương trình công tác của UBND tỉnh; trên cơ sở kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh như sau:

1. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thường xuyên kiểm tra an toàn công trình, cũng như thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều; rà soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng thiên tai các công trình giao thông trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2023.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung cao độ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tiếp tục rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh, còn thiếu vốn. Có phương án thi công hợp lý trong mùa mưa, bão; nghiệm thu, thanh toán dứt điểm các khối lượng đã hoàn thành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn thực hiện 03 chương trình MTQG. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không Đồng Hới. 

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thu hoạch các cây trồng vụ Hè Thu đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; triển khai có hiệu quả sản xuất vụ Thu Đông, Đông và Đông Xuân 2023-2024. Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi các cơ sở chăn nuôi liên kết, nuôi gia công để đảm bảo đầu ra, duy trì và phát triển tổng đàn; giám sát tình hình dịch bệnh chăn nuôi, không để dịch bệnh tái phát. Chú trọng quản lý tàu thuyền hoạt động đánh bắt vùng biển xa và hoạt động nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão; đẩy mạnh thực hiện chống khai thác IUU để đón đoàn thanh tra EC vào tháng 10/2023. Tiếp tục chú trọng quyết liệt chỉ đạo, hỗ trợ 09 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, các xã phấn đấu NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023. 

4. Sở Công Thương: Phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư các dự án thuộc Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng trong dịp Tết Trung thu. Chú trọng bình ổn cung cầu hàng hoá, nhất là gạo và các mặt hàng thiết yếu trước các rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực toàn cầu, giá dầu tăng cao.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. - Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc không đưa đất vào sử dụng; kiên quyết tham mưu thu hồi đất đối với các dự án vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam; Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3.

6. Sở Du lịch: Chỉ đạo các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2023. Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến Dự án Đường từ nhánh đông đường Hồ Chí Minh vào Khu du lịch sinh thái Trằm Mé (giai đoạn 2). Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu, đưa ra thị trường các gói kích cầu du lịch trong mùa du lịch đông - xuân năm 2024. 

7. Sở Y tế: Bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, vắc-xin, trang thiết bị y tế cho công tác khám, chữa bệnh; có giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chủ động phòng, chống các dịch bệnh theo mùa. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác xét duyệt tuyển sinh vào lớp 10 GDTX tại Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ học kỳ I năm học 2023-2024, trong đó chú trọng ổn định, duy trì nền nếp học tập bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định; chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tự đánh giá trên phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, theo dõi việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá và đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục. Triển khai đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2021-2023.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành Kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết 03 năm (2021 - 2023) thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04- CT/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn 9 nhân lực giai đoạn 2020 – 2025.

10. Sở Văn hóa và Thể thao: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình. Tổ chức giải Quần vợt tỉnh Quảng Bình năm 2023. Hoàn thiện hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể Hát Kiều trên địa bàn tỉnh và Hát ru Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

11. Sở Nội vụ: Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2025. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu UBND tỉnh kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình phiên bản 1.0; báo cáo nhiệm vụ xây dựng, triển khai hệ thống các nền tảng quản lý, phân tích, tổng hợp, tích hợp, chia sẻ, biểu diễn dữ liệu dùng chung và Ứng dụng Công dân số tập trung tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch ngày Chuyển đối số Quốc gia và ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023 và  tổ chức Họp phiên thường kỳ Quý III/2023 của Ban Chỉ đạo về đánh giá tình hình chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

 13. Sở Ngoại vụ: Tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức đoàn công tác Nhật Bản của lãnh đạo tỉnh nhằm ký kết Thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh Yamanashi, xúc tiến đầu tư, học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính.

14. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an. Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão.

Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 8/2023 và một số nội dung công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023./.

Nguồn: Báo cáo số 3733/BC-VPUBND ngày 08/9/2023

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập