Chi tiết bài viết

Thực hiện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023

8:25, Thứ Năm, 16-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 5026/VPUBND-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 với những nội dung như: Đánh giá kết quả nổi bật trong công tác quản lý, điều hành đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành và nguyên nhân; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương năm 2023; công tác tham mưu giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh; công tác giải ngân vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu Quốc gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài; tình hình triển khai các dự án trọng điểm; công tác phòng, chống lụt bão…

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương đánh giá công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; nêu những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023.  

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương cũng nêu rõ phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2024; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành năm 2024.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập