Chi tiết bài viết

Công nhận 52 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

17:12, Thứ Năm, 6-6-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 05/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 52 sản phẩm, bộ sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Cụ thể:

Quyết định nêu rõ, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Kinh phí thưởng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, cấp giấy chứng nhận được trích từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2024; mức tiền thưởng: 5.000.000 đồng/01 sản phẩm, bộ sản phẩm.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập