Chi tiết bài viết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

16:24, Thứ Ba, 3-9-2019

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2015 -2020)

đ/c Vũ Đại Thắng

Bí thư
Vũ Đại Thắng

   

đ/c Trần Thắng

đ/c Trần Công Thuật

Phó Bí thư Thường trực
Trần Thắng

Phó Bí thư
Trần Công Thuật


ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2015-2020)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1. Đinh Công Hải Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
2. Cao Văn Định Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3. Nguyễn Công Huấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
4. Trần Hải Châu Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
5. Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
6. Phạm Thị Hân Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
7. Lê Văn Phúc Bí thư Thành ủy Đồng Hới
8. Trương An Ninh Bí thư Thị ủy Ba Đồn
9. Lê Văn Vỹ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
10. Nguyễn Tiến Nam Giám đốc Công an tỉnh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập