Chi tiết bài viết

BQLDA Phát triển nông thôn bền vững vì người nghè (SRDP)

10:55, Thứ Hai, 3-6-2019

BAN QLDA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG BỀN VỮNG VÌ NGƯỜI NGHÈO (SRDP)

 

Tinh doan

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Lý Tử Tấn - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821070

- Email: srdp.qb@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Lê Thị Vân Hồng

- Điện thoại: 0232. 3850790

- Email: hongdppr@gmail.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sỹ

- Điện thoại: 0232. 3818626

- Email: vansyqb@gmail.com

  

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch và Giám sát đánh giá

- Điện thoại: 0232. 3872072

2. Phòng Phát triển chuỗi giá trị

- Điện thoại: 0232. 3895556

3. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 0232. 3824634

4. Phòng Tổ chức và Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3821076


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập