Ngân hàng TMCP Công thương

14:9, Thứ Tư, 28-10-2015

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Trụ sở chi nhánh Quảng Bình
 

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3826826

- Fax: (052) 3840531

- Email: quangbinh@vietinbank.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Giám đốc: Lương Hải Lưu

- Điện thoại/Fax: (052) 3835555

- Email: luulh@vietinbank.vn

Phó Giám đốc: Đặng Việt Hà

- Điện thoại/Fax: (052) 3838388

- Email: hadv@vietinbank.vn

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Phòng Tổ chức Hành chính

- Điện thoại/Fax: (052) 3827828

2. Phòng Kế toán

- Điện thoại/Fax: (052) 3855955/(052) 3833933

3. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Điện thoại/Fax: (052) 3844844; (052) 3840585

4. Phòng Tiền tệ Kho quỹ

 - Điện thoại/Fax: (052) 3853854

5. Phòng Bán lẻ

- Điện thoại/Fax: (052) 3844688

6. Phòng Tổng hợp

- Điện thoại/Fax: (052) 3844677

7. Phòng giao dịch Đồng Hới

- Địa chỉ: 328 Lý Thường Kiệt -TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3815566/(052) 3815566

8. Phòng giao dịch Chợ Ga

- Địa chỉ: 91-93 Tố Hữu, phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3841229/(052) 3841229

9. Phòng giao dịch Lệ Thủy

- Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (052) 3961969/ (052) 3961965

10. Phòng giao dịch Ba Đồn

- Địa chỉ: Khu phố 4, Thị Trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3518306/ (052) 3518469

11. Phòng giao dịch Bố Trạch

- Địa chỉ: 374 Hùng Vương, Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3863863/ (052) 3862868


 

Các tin khác