Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời thầu

14:6, Thứ Hai, 17-9-2018

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thông báo mời thầu gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Cục Hải quan Quảng Bình

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu báo giá: 08h00 ngày 20/9/2018 đến 08h30p ngày 27/9/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm phát hành: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Phường Đức Ninh Đông– Tp Đồng Hới – Quảng Bình.

- Thời gian đóng thầu: Vào lúc 08h30' ngày 27/9/2018.

- Thời gian mở thầu: Vào lúc 9h30' ngày 27/9/2018.

Cục trưởng
Lê Chí Hồng

Các tin khác