Chi tiết bài viết

Tăng cường thực hiện công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân

21:7, Thứ Tư, 8-11-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 3034/SYT-NVY ban hành ngày 08/11/2023.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS), nghĩa vụ Công an Nhân dân (CAND) theo quy định về việc khám sức khỏe thực hiện NVQS; tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội đồng Khám sức khỏe NVQS, nghĩa vụ CAND thực hiện việc khám tuyển đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, đúng quy trình, đúng luật định; Chủ tịch Hội đồng Khám sức khỏe NVQS chịu trách nhiệm về việc khám, phân loại, kết luận sức khỏe cho đối tượng tham gia khám tuyển, nếu có trường hợp công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khỏe phải báo cáo giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đối với các trường hợp nghi ngờ, Hội đồng Khám sức khỏe NVQS thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phục vụ cho việc kết luận sức khỏe chính xác, đúng tiêu chuẩn...

Mặt khác, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện công tác sơ tuyển đúng quy định; chỉ đạo về chuyên môn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện sơ tuyển sức khỏe NVQS; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe NVQS cho cán bộ y tế xã, đảm bảo Trạm Y tế các xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác khám tuyển sức khỏe công dân ngay tại cơ sở.

Các bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở cử cán bộ đúng chuyên môn, chuyên khoa tham gia vào Hội đồng Khám sức khỏe NVQS; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác khám tuyển; thực hiện việc khám tuyển đảm bảo chất lượng, chính xác, đúng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe; đồng thời chủ trì tổ chức tập huấn nội dung về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định tại TTLT số 16/2016/TTLT-BYT-BQP cho các thành viên Hội đồng. 

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập