Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Ninh: Vụ Hè - Thu năm 2022, năng suất lúa bình quân đạt 54,25 tạ/ha

11:4, Thứ Sáu, 16-9-2022

(Quang Binh Portal) - Theo UBND huyện Quảng Ninh cho biết, vụ Hè - Thu năm 2022, huyện Quảng Ninh gieo trồng hơn 3.300 ha lúa với các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao như: PC6, HN6, HT1, KD18, DV108, KD18. 

Ngay từ đầu vụ, huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp diệt chuột để bảo vệ sản xuất; đồng thời chủ động điều tiết quỹ nước tưới theo hướng tiết kiệm, hợp lý, bảo đảm cho các diện tích lúa gieo cấy đúng lịch thời vụ.

Tính đến ngày 15/9/2022, các địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản thu hoạch xong lúa Hè  - Thu với năng suất lúa bình quân đạt 54,25 tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.707 tấn. Nhiều địa phương đạt năng suất cao như xã An Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh… với sản lượng 55 - 60 tạ/ha.

Riêng lúa tái sinh đạt 14,5 tạ/ha, sản lượng 910 tấn.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập