Chi tiết bài viết

Huyện Tuyên Hóa: Khuyến khích xã hội hóa các chương trình bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

16:50, Thứ Sáu, 10-5-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được huyện Tuyên Hóa xác định trong Kế hoạch số 649/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đến năm 2030.

Trong các mục tiêu cụ thể, huyện Tuyên Hóa cũng xác định tiếp tục tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến với người dân về những quy định của pháp luật, hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản, hoạt động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và các quy định khác có liên quan; tăng cường phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn, phòng, ban, đơn vị có liên quan và người dân, trong việc quản lý, khai thác thủy sản, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm nhằm bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện. 

Đặc biệt, hàng năm sẽ tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên; lập hồ sơ, điều tra, đánh giá đối với các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tại địa phương…

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập