Chi tiết bài viết

Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua tỉnh Quảng Bình

21:3, Thứ Sáu, 29-3-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1367/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú về tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương hoàn chỉnh, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản phần hành lang tuyến; tập trung vận động 04/24 hộ dân còn lại đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay trong tháng 03/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và UBND tỉnh; sẵn sàng thực hiện phương án di dời các hộ dân để đảm bảo tiến độ thực hiện cắt, đóng điện tại các vị trí VT1A, VT1C, 1B, 2A, 4, 5 theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quảng Trạch để vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng hành lang tuyến; sẵn sàng điều kiện để thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân ngay khi đủ điều kiện.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập