Chi tiết bài viết

Cục Hải quan

16:31, Thứ Sáu, 22-12-2023

CỤC HẢI QUAN

 Trụ sở: Cục Hải quan

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 139 Phạm Văn Đồng  - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822566

- Fax: 0232. 3822711

- Email: hqquangbinh@customs.gov.vn

- Website: quangbinh.customs.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Cục trưởng: Phạm Tiến Thành

- Điện thoại: 0949597888

- Email:  tienthanh@customs.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Hệ

- Điện thoại: 0232. 3714828

- Email: vanhe@customs.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Anh Tình

- Điện thoại: 0912027576

- Email: tinhna@customs.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Trần Văn Tráng

- Điện thoại: 0232. 3822566

- Email: trangtv@customs.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

- Địa chỉ: 139 Phạm Văn Đồng - Phường Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822566/ 0232. 3822711

2. Phòng Nghiệp vụ

- Địa chỉ: 139 Phạm Văn Đồng - Phường Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3710007

3. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo

- Địa chỉ: Xã Dân Hóa - huyện Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: 0232. 3575035/ 0232. 3575010

4. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn La

- Địa chỉ: Xã Quảng Đông - huyện Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3599043

5. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cà Roòng

- Địa chỉ: Xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0862181032

6. Đội Kiểm soát Hải quan

- Địa chỉ: 139 Phạm Văn Đồng - Phường Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Cơ sở Đội tàu: Xã Hạ Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3820668


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập