Giá dịch vụ ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh

15:2, Thứ Sáu, 22-3-2019

GIÁ DỊCH VỤ RA VÀO BẾN XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe, cụ thể:

STT

Cự ly hoạt động

Mức giá

(đồng/ghế, giường/lượt)

1.

Cự ly hoạt động dưới 50 km

700

2.

Cự ly hoạt động từ 50 km đến dưới 100 km

1.000

3.

Cự ly hoạt động từ 100 km đến dưới 200 km

2.500

4.

Cự ly hoạt động từ 200 km đến dưới 500 km

3.000

5.

Cự ly hoạt động từ 500 km trở lên

4.900

2. Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp và thu theo số ghế ngồi hoặc giường nằm ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của chủ phương tiện.

Nguồn: Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019

Các tin khác