Tỉnh Quảng Bình quyết tâm triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia đúng tiến độ

16:49, Thứ Sáu, 29-7-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 29/7/2022, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đã tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các Chương trình MTQG gồm: Xây dựng nông thôn mới (NTM); phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương (NSTW) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG, Chính phủ đã giao trên 92 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện 03 chương trình MTQG. Tính đến hết ngày 26/7/2022, có 33/52 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương, trong đó 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 07/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tại tỉnh Quảng Bình, địa phương đã kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025. HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG xây dựng NTM. Các nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp NSTW, vốn đối ứng của ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG; Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG, giữa các chương trình MTQG và một số chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cũng được HĐND tỉnh thông qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Bình quyết tâm triển khai thực hiện các chương trình MTQG đúng tiến độ để tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Riêng việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tỉnh ủy cũng đã có nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tập trung nguồn lực, sự lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với Chương trình MTQG tạo sự đổi thay, khởi sắc cho địa bàn khó khăn này.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; đồng thời chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành chức năng căn cứ đề xuất, kiến nghị của các địa phương, khẩn trương rà soát, ban hành thông tư hướng dẫn, văn bản pháp lý liên quan để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho từng tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG theo kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng xem xét, ban hành quy định về tiêu chí, định mức, phân cấp thẩm quyền cụ thể trong thực hiện nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các địa phương, khẩn trương phân bổ nguồn vốn NSTW, ngân sách địa phương đã bố trí cho các Chương trình MTQG.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu sau hội nghị này, các Bộ, ngành liên quan, địa phương phải tập trung quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; phấn đấu từ nay đến cuối năm phải bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn NSTW đã phân bổ, góp phần kích cầu phát triển kinh tế - xã hội.

PV Minh Huyền

Các tin khác