Chi tiết bài viết

Phát huy vai trò chi bộ trong phát triển kinh tế-xã hội

16:31, Thứ Sáu, 5-5-2023

Những năm qua, Chi bộ thôn Hải Lưu (xã Quảng Tiến, Quảng Trạch) luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phong trào thi đua lao động, sản xuất ở địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao; uy tín, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở địa phương được khẳng định rõ nét.

Hải Lưu là một thôn miền núi với 399 hộ, 1.442 nhân khẩu. Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chi bộ thôn Hải Lưu có 55 đảng viên.
 
Thời gian qua, chi bộ luôn chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
 
Bí thư Chi bộ thôn Hải Lưu Ngô Văn Chiến cho biết: Xác định việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, chi bộ luôn dành thời gian thảo luận đưa ra các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
 
Với lợi thế vùng gò đồi, chi bộ đã tập trung lãnh đạo và hỗ trợ nhân dân đầu tư phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Trong đó, chú trọng chuyển đổi diện tích trồng keo, tràm kém hiệu quả qua trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Tiêu, sim, các loại cây ăn quả...

Mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Phan Văn Ngại là địa chỉ cung cấp ếch giống tin cậy của bà con nông dân trong và ngoài tỉnh.

Các mô hình chuyển đổi có hiệu quả, như: Mô hình trồng cây xoài lai của ông Phan Xuân Chiệu, trồng mãng cầu (na) của anh Phan Đình Nguyên, trồng sim của anh Phan Thanh Nhàn…, hàng năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Nhiều hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế vườn hộ mang lại hiệu quả cao, như: Hộ anh Hoàng Điện Biên, Phan Văn Đông, Cao Đình Tiến...
 
Đặc biệt, ở thôn Hải Lưu có mô hình kinh tế trang trại tổng hợp do đảng viên, cựu chiến binh Phan Văn Ngại làm chủ, mỗi năm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng. Đây là mô hình chăn nuôi ếch, chim trĩ, cá và lợn được gia đình ông Ngại đầu tư phát triển hơn 10 năm qua. Mô hình này cũng là địa chỉ cung cấp ếch giống tin cậy của nông dân trong và ngoài tỉnh.
 
Bên cạnh đó, chi bộ cũng quan tâm tạo mọi điều kiện để nhân dân sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các nghề dịch vụ khác, như: Nghề làm nón lá, mộc dân dụng; kinh doanh dịch vụ… Năm 2022, tổng thu nhập toàn thôn ước đạt 50 tỷ đồng (đạt 105% so với nghị quyết đề ra); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/năm, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,9% (năm 2020) xuống còn 6,7%, hộ cận nghèo giảm từ 18,56% xuống còn 7%.
 
Cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Hải Lưu đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên.
 
Trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (NTM), các đảng viên trong chi bộ luôn đi đầu trong việc đóng góp tiền, hiến đất, phá dỡ tường rào, công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn; duy trì tốt việc thu gom rác thải để bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các chỉ tiêu còn thiếu để về đích NTM vào cuối năm 2023.
 
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tiến Mai Văn Đồng cho biết: Những năm qua, Đảng bộ xã Quảng Tiến luôn phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Là chi bộ có số đảng viên đông nhất xã (55/209 đảng viên trong toàn đảng bộ), thời gian qua, Chi bộ thôn Hải Lưu luôn giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đồng thời là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.
 
Với sự nỗ lực của chi ủy chi bộ cùng với sự đoàn kết, thống nhất của đảng viên trong chi bộ, tình hình kinh tế-xã hội thôn Hải Lưu có sự phát triển đáng ghi nhận. Trong đó, phải kể đến những đóng góp trong xây dựng NTM đã làm thay đổi, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế của người dân ngày một nâng lên nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập