Chi tiết bài viết

Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư thôn Tân Định - Hiển Trung xã Hải Ninh tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

15:14, Thứ Tư, 7-2-2024

Tải file

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập