Chi tiết bài viết

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20

14:56, Thứ Tư, 24-5-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 24/5/2023, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20. Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 06 tuần, các học viên được tiếp thu, bồi dưỡng 03 phần học, gồm: Kiến thức chung với 12 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo; các kỹ năng với 08 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo và đi thực tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được bổ sung những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động công vụ, cách thức xử lý tình huống phát sinh trong công tác. 

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Đây là những kiến thức nâng cao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm điều kiện chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định.   

PV Minh Huyền
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập