Hơn 128.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay trên 2.132 tỷ đồng

15:4, Thứ Năm, 7-7-2022

(Quang Binh Portal) - Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị - xã hội, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/QĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến nay, dư nợ cho vay ủy thác qua 04 tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện hơn 636 tỷ đồng, tăng gần 610 tỷ đồng so với năm 2002, với 388 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng nguồn vốn hoạt động tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch đạt 690 tỷ đồng, tăng 658 tỷ đồng so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch cũng đã cho hơn 128.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số cho vay đạt hơn 2.132 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 1.490 tỷ đồng. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 661 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được phủ kín đến 100% các thôn, bản, tiểu khu, xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và những đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

PV ĐHà

Các tin khác