Chi tiết bài viết

Giám sát chuyên đề về giáo dục và đào tạo tại thị xã Ba Đồn

11:21, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 14/5/2024, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Cụ thể, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2020 - 2024 tại Trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Ba Đồn.

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2024, thị xã Ba Đồn đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về GD-ĐT. Hàng năm, thị xã đã trình HĐND quyết định kế hoạch, chương trình, dự án chính sách phát triển GD-ĐT, phân luồng, hướng nghiệp học sinh và ban hành những kế hoạch thực hiện có hiệu quả; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện, triển khai dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, luân chuyển giáo viên giữa các trường; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý.

Ngoài ra, thị xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từng bước đảm bảo chất lượng giáo dục; các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, học sinh được triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về GD-ĐT tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã còn nhiều hạn trong việc bố trí giáo viên dạy một số môn trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên còn thiếu giáo viên cơ hữu nhiều nghề đào tạo, khó khăn giải quyết việc làm cho lao động sau tốt nghiệp…

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND thị xã Ba Đồn, các đơn vị, cơ sở giáo dục rà soát lại kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về GD-ĐT đảm bảo có hiệu quả; lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở GD-ĐT các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND thị xã Ba Đồn, Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

ĐHà
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập