Chi tiết bài viết

Ký kết Biên bản cuộc họp về việc thống nhất đề xuất bản đồ phục vụ hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô (Lào) là Di sản thế giới liên biên giới với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

22:14, Thứ Tư, 27-9-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/9/2023, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp với đoàn công tác tỉnh Khăm Muồn và các sở, ngành, đơn vị của nước CHDCND Lào liên quan đến công tác về xây dựng hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia (VQG) Hin Nậm Nô là Di sản thế giới liên biên giới với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng do đồng chí Sổm-sạ-ạt Un-sỉ-đà, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất đề xuất bản đồ phục vụ hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô là Di sản thế giới liên biên giới với Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.  

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình tham dự cuộc họp

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn tham dự cuộc họp

Theo đó, bản đồ được sử dụng hệ tọa độ quốc tế; tỷ lệ bản đồ dùng để đối chiếu, rà soát: 1/50.000 (đồng nhất với tỷ lệ bản đồ tại Nghị định thư về đường biên giới và mốc Quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào ký ngày 16/3/2016 và tỷ lệ bản đồ trong hồ sơ Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2015). Tỷ lệ bản đồ dùng phục vụ hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô là Di sản thế giới theo hướng dẫn của Ủy ban Di sản thế giới.

Các đại biểu nghe giới thiệu về kết quả rà soát bản đồ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Hai bên cũng đã thống nhất về căn cứ để xác lập bản đồ phục vụ hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô là Di sản thế giới liên biên giới với Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và đề nghị hồ sơ của VQG Hin Nậm Nô cần có phụ lục kèm theo, trích dẫn cụ thể và các nội dung liên quan đến Nghị định thư 2016 về đường biên giới và mốc Quốc giới giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ký kết biên bản cuộc họp về việc thống nhất đề xuất bản đồ phục vụ hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô (Lào) là Di sản thế giới liên biên giới với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Cũng tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi, rà soát về dữ liệu đường biên giới và mốc Quốc giới đoạn trùng với ranh giới của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô để thống nhất bản đồ gửi các Bộ, ngành Trung ương xem xét trình Chính phủ hai nước thông qua, làm cơ sở để trình hồ sơ Di sản; đồng thời tiến hành ký kết biên bản cuộc họp về việc thống nhất đề xuất bản đồ phục vụ hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô (Lào) là Di sản thế giới liên biên giới với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập