Chi tiết bài viết

Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

11:5, Thứ Năm, 9-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2280/UBND-TH chỉ đạo triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chức năng Bản đồ số giúp thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch, chuẩn hóa dữ liệu đăng kí thuế đảm bảo đầy đủ, chính xác; tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý của ngành Thuế, hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định, hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống bỏ sót hộ, chống thất thu ngân sách; đồng thời cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức khác trong việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường việc công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu khi thực hiện việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh theo lộ trình trên địa bàn kể từ ngày 01/02/2024.

Để  triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương, đơn vị chủ động tham mưu việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn theo kế hoạch của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh; chủ động hỗ trợ về kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thông tin; cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị thông minh cầm tay để tra cứu, phản hồi thông tin khi triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn…

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin định danh của cá nhân, hộ kinh doanh nhằm tra soát, chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ việc công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế khi triển khai chức năng Bản đồ số họ kinh doanh trên địa bàn.

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập